تبلیغات
وب سایت فَهالُنج - روز احسان و نیکوکاری

روز احسان و نیکوکاریامروز طراوت میهمان دل های ماست. امروز از آسمان عطوفت می بارد و درختان عاطفه را می بینی که میوه های ایثار نثار می کنند. امروز زمینیان آسمانی شده اند. امروز خدا در همین نزدیکی ها نعمت می پاشد. امروز فرشتگان طبق طبق نیکی به آسمان می برند. امروز، روز نیکوکاری است.

موضوع: مناسبت ها و روز شمار،
[ پنجشنبه 14 اسفند 1393 ] [ 09:07 ] [ سیدمصطفی حسن نژاد ]