تبلیغات
وب سایت فَهالُنج - وضعیت آب و هوای طبسشما عزیزان می توانید به سایت های زیر مراجعه کنید و از وضعیت فعلی آب و هوای شهرستان طبس دیگر نقاط اطلاع پیدا کنید

 

سایت رسمی هواشناسی ایران  

www.irimo.ir

 

لینک مستقیم شهرستان طبس روی سایت هواشناسی ایران

http://www.irimo.ir/farsi/current/index.asp?station=40791

 

 

همچنین سایت جهانی

www.wunderground.com

لینک مستقیم شهرستان طبس روی سایت جهانی

http://farsi.wunderground.com/global/stations/40791.html